Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
1 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
2 Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
3 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
4 Πρόσκληση στην 3η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
5 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
6 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
7 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
8 Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
9 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ"
10 Καταχώρηση Διεύθυνσης Κατοικίας Δημοτών για Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Γεννηθέντων το Έτος 2004
11 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
12 Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
13 Πρόσκληση για ορκωμοσία
14 Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
15 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
16 Ακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας"
17 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
18 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
19 Ευχές Δημάρχου Γόρτυνας και Δημοτικού Συμβουλίου
20 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
21 Πρόγραμμα Επαναληπτικής Ψηφοφορίας
22 Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου
23 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
24 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
25 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
26 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
27 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
28 Δημοσίευση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
29 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
30 Ο ΟΠΕΚΑ Συνεχίζει το Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Μητέρες για το Έτος 2019
31 Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
32 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
33 Γνωστοποίηση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Δύο Μηνών
34 Πρόσληψη Παιδιάτρου με Σύμβαση Έργου
35 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
36 Πρόσκληση στην 23η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
37 Εκλογές 2019 Βασιλικών Ανωγείων Δήμου Γόρτυνας
38 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
39 Πρόσκληση στην 22η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
40 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
41 Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας
42 Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
43 Ορισμός Άμισθου Συμβούλου
44 Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
45 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
46 Γνωστοποίηση Προκήρυξης Ειδικών Συμβούλων
47 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας
48 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
49 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 3/2019
50 Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας - ΣΟΧ 2/2019
51 Πρόσκληση στην 20η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
52 Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2019
53 Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για της Ευρωεκλογές, της Περιφερειακές, της Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές 26 Μαΐου 2019
54 Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου µε τίτλο:"Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας"
55 Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χωρών και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
56 Συντήρηση - Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Γόρτυνας
57 Προκήρυξη Διαγωνισμού "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Γόρτυνας"
58 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης και έργα προστασίας του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Αμπελούζος – Γέργερη Δ. Γόρτυνας»
59 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλιών και ανάδειξη του αύλειου χώρου»
60 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
61 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας»
62 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
63 Εθνικό Κτηματολόγιο - Ανακοίνωση
64 Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!
65 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) “Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)”
66 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών και των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους
67 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2018"
68 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας"
69 Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΕΡΑΤΟΚΕΦΑΛΙ" Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)"
70 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
71 Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη
72 Αίτηση / Δήλωση ορισμού χρηστών Δήμου Γόρτυνας στο σύστημα κληρώσεων μελών επιτροπών (Μη.Μ.Ε.Δ)
73 Προστασία από δασικές πυρκαγιές
74 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
75 Προϋπολογισμός 2018
76 Ανάθεση καθηκόντων στον εντεταλμένο ΔΣ Σέγκο Κωνσταντίνο
77 Αποτελέσματα σχετικά με την ΣΟΧ 1/2017
78 Διευκρινίσεις τεχνικών προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό με τίτλο «Είδη Ατομικής Προστασίας»
79 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο "Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων"
80 Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
81 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας
82 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
83 Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
84 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
85 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
86 Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη
87 Ορισμός Νέου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
88 Ανοιχτός Διαγωνισμός: ∆ιαµόρφωση Αυλής - Συντήρηση και Αναβάθµιση Κτιρίου Γυµνασίου Βαγιονιάς ∆. Γόρτυνας
89 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψεις υδρονομέων άρδευσης
90 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης έτους 2017
91 Περίληψη προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2017
92 Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γόρτυνας
93 Διόρθωση της 253/2017 απόφασης περί Αντιδημάρχου Δ.Ε Γόρτυνας
94 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
95 Ορισμός Νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
96 Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχου στη Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας
97 Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου
98 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπόν υλικών γραφείου- εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
99 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Ρούβα 2016
100 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Γόρτυνας 2016
101 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας 2016
102 Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και προμήθεια ελαστικών
103 Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων
104 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την Δ.Ε. Κόφινα 2016
105 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων
106 Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Οικισμού Πρινιά
107 Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016
108 Κοινωνικό τηλεοπτικό σποτ για τις δασικές πυρκαγιές
109 Αρμοδιότητες Προέδρου Αγίας Βαρβάρας
110 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
111 Ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου σε Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
112 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
113 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων
114 Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
115 Πρόσκληση στην 27η Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας, του Συμβούλου του Επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει Εκλεγεί με τις Περισσότερες Ψήφους
116 Δημοσίευση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 Δήμου Γόρτυνας
117 Προϋπολογισμός Δήμου Γόρτυνας 2014
118 Ορισμός Νέας Ημερομηνίας Διεξαγωγής Ανοικτής Δημοπρασίας Έργου "Ανάπλαση Πλατειών Διονυσίου, Παναγιάς - Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ. Γόρτυνας"
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA