Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

Καλείστε να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς τακτική  συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α'/19.07.2018) και της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020  εγκ. του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»  και των οριζόμενων σε αυτή για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων μέσω τηλεφώνου με sms, την  1η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα  Τρίτη με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Καλλιέργεια και αξιοποίηση πηγης ΑΜΑΤΙ και κατασκευή υποδομής για την μεταφορά νερού στην υπάρχουσα δεξαμενή Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας»
 2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης και τον Ορισμό Επιτροπής διερεύνησης τιμών με τίτλο πράξης «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης κοινού και υλοποίηση μελέτης στατικής επάρκειας και επεμβάσεων ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας  του Δήμου Γόρτυνας», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ11, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
 3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Γόρτυνας», στον ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4(Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020
 4. Πρόσληψη προσωπικού για τη λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου, στο πλαίσιο πρόληψης και περιορισμού εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής ή προς το κινητό του Προέδρου καθώς επίσης  για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 • κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής: 698 279 1490
 • κινητό του Προέδρου: 697 270 8309

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 68.5 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA