Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

1.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Aναπλάσεις – αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου ΔΕ Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας»

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Πειρουνιανών Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προιόντων Ξυλείας των δημοτικών ενοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας.

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρικών υλικών της Δημοτικής ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας.

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων επίχρισης ,ειδών κιγκαλερίας της Δημοτικής ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας.

6.Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής, στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016, των προμηθειών:

 • «Προμήθεια επίπλων Δημαρχείου»
 • «Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας»
 • «Προμήθεια Η/Υ , εκτυπωτή και εξωτερικού δίσκου για το Κέντρο Κοινότητας»
 • «Προμήθεια εξοπλισμού για τη χλωρίωση του νερού ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας »
 • «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης – οδικής κυκλοφορίας»
 • «Προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού»

7 Άσκηση ή μη εκ μέρους του Δήμου του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 59/2021 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ως προς το σκέλος της απόρριψης του γ. αιτήματος

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά-Αποϊνι – Σοκαρά Δ. Γόρτυνας»

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες διαμορφώσεων αύλειου χώρου Γηροκομείου (ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) Δ. Γόρτυνας»

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην κοινότητα Βαγιονιάς»

11. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση υφιστάμενου τεχνικού εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας (περιοχή Καμπιθιανά Καμάρα)»

12. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμού 317/291/2021 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

13. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης της Δ.Ε.Γόρτυνας στην θέση Αγιος Στυλιανός στον οικισμό Γκαγκαλών, λόγω του κατεπείγοντος.

14. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης της Δ.Ε. Γόρτυνας στην θέση Κάτω Λάβρυς στην κοινοτητα Απεσωκαρίου, λόγω του κατεπείγοντος.

15. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης της Δ.Ε. Γόρτυνας στην θέση Κατσιπετη (σπηλιάρα) στην κοινοτητα Πλώρας, λόγω του κατεπείγοντος.

16. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης της Δ.Ε.Γόρτυνας στην θέση Σαραντάδο στον οικισμό Γκαγκαλών, λόγω του κατεπείγοντος.

17. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης της Δ.Ε. Κόφινα στην θέση Νεκροταφείο στον οικισμό Σταβίων, λόγω του κατεπείγοντος.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 147 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA