Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας

έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, προκειμένου να προβεί, στη συγκρότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Α) Τα διοικητικά συμβούλια ή τα κατά περίπτωση αρμόδια αποφασιστικά όργανα:
 1. των τοπικών αγροτικών, εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
 2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
 3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
 4. των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
 5. των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
 6. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
 7. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
 8. άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γόρτυνας, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτόν το θεσμό, να ορίσουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους, καταθέτοντας το σχετικό έγγραφο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, ώρα 14.00μ.μ. στο δημαρχείο της Γόρτυνας (Άγιοι Δέκα, Τ.Κ. 700 12 - γραφείο πρωτοκόλλου).

Οι δηλώσεις μπορούν επίσης, να υποβάλλονται:
 • Ταχυδρομικά
 • Μέσω φαξ στο 2892031491
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: gortyna(at)0440.syzefxis.gov.gr

 

Β) Τους Δημότες Γόρτυνας, που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, ώρα 14.00μ.μ., προκειμένου να οριστούν μετά από κλήρωση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
1. Επωνυμία συλλογικού οργάνου με σφραγίδα
2. Ονοματεπώνυμο δημότη
3. Τηλέφωνο επικοινωνίας
4. Ταχυδρομική διεύθυνση
5. Τ.Κ.
6. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

Η συμμετοχή σας στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι βαρύνουσας σημασίας, αφού εκτός των άλλων, βοηθά στη συνδιαμόρφωση των εξελίξεων στο δήμο μας σε όλα τα επίπεδα, γνωμοδοτεί και διατυπώνει απόψεις για πλήθος θεμάτων γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δράσης του δήμου, εξετάζει και επιλύει τοπικά προβλήματα, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος, διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Πρόσκληση
Aρχείο pdf
(110 ΚB) Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γόρτυνας

Αίτηση Δημοτών
Aρχείο pdf
(44,8 ΚB) Αίτηση Δημοτών
Αρχείο word (13,1 KB) Αίτηση Δημοτών

Δήλωση Φορέων
Αρχείο pdf (88,5 KB)
Δήλωση Φορέων
Αρχείο word (13,6 KB) Δήλωση Φορέων

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA