Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

Κοινοποίηση:

 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακάθαρτων οικισμών Μεγάλη Βρύση-Άγιο Θωμά-Πρεβελιανά και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακάθαρτων οικισμών Βαγιωνιάς-Λούκια-Κουμασάς και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
 3. Έγκριση παράτασης επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακάθαρτων οικισμών Άγιοι Δέκα–Μητρόπολης–Αμπελούζου και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλίων και ανάδειξη του αύλειου χώρου»
 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. : 705/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, από ίδιους πόρους του Τ.Π.&.Δ. μεταξύ του και του Τ.Π.&.Δ. και του Δήμου Γόρτυνας»
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 720/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ανάθεση στην εφημερίδα ΠΑΡΙΣ δημοσίευσης της με αρ. 20/2022 απόφασης της Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας»
 7. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IIΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος δικτύου υδροδότησης του Δήμου Γόρτυνας»
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 725/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για παράσταση ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ηρακλείου και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση αγωγής με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, των Χαλκιαδάκη Ζαχαρία, Προκοπάκη Δημητρίου κλπ κατά του Δήμου Γόρτυνας»
 9. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Έργα αναβάθμισης, κατασκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γόρτυνας»
 11. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
 12. Έγκριση 2ης παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (759KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA