Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα Διαμόρφωσης Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Σύστημα Βυθιζόμενων Κάδων Ανακύκλωσης Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Απορριμμάτων Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 292.640,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
 3. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Μονοπατιών στον Οικισμό Πανασός Δήμου Γόρτυνας».
 4. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αντιμετώπιση - δικαστική ή με ενέργειες εξωδικαστικού συμβιβασμού, της με αρ. 139/30-10-2023, αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 5. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αντιμετώπιση - δικαστική ή με ενέργειες εξωδικαστικού συμβιβασμού, της με αρ. 140/31-10-2023, αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (375 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA