Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Μελών Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Μελών Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
  1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  2. Κουμιανάκη Γεώργιο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας αύριο 19 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 την και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 374/39135/30.05.2022:

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ για την υποβολή Πρότασης για την επιχορήγηση έργου (πράξης) με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αριθμό Πρωτοκόλλου 3390/4.7.2013, Κωδικός Πρόσκλησης: EKT+- 3, A/A ΟΠΣ 2416, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω παρέλευσης προθεσμίας υποβολής της πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη».


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (267 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA