Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα διά Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα διά Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

  1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
  2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
  3. Κουμιανάκη Γεώργιο
  4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
  5. Μπομποδάκη Στυλιανό
  6. Ξυλούρη Σταύρο

Καλείστε να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ Τεύχος A 55/11.03.2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76)

μέσω τηλεφώνου με sms, την 31η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 08:00 και λήξη την 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα που κρίνονται κατεπείγοντα λόγω του ότι βρισκόμαστε στο τέλος του οικονομικού έτους και απαιτείται άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών των θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου:

1.Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο OΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ08, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ12, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

3.Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ01, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

4.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας με κωδικό ΟΠΣ 5003742

5 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Ρούβα»

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα τοιχεία αντιστήριξης στους οικισμούς Στέρνες-Βασιλική-Μιαμού»

7.Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1οΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτίσματος Άνω Μουλίων»

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής (698 279 1490) ή προς το κινητό του Προέδρου (697 270 8309) καθώς επίσης για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 126 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA