Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

Κοινοποίηση:

 1. Τεχνική Υπηρεσία
 2. Οικονομική Υπηρεσία
 3. Πρόεδρο Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
 4. Πρόεδρο Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 38/26/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
 2. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 45/35/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
 3. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. 44/34/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 4. Έγκριση 12ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση με πεζοδρόμηση κεντρικού άξονα Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Νεκροταφείου Άνω Μουλίων»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Διαμορφώσεων Αύλειου Χώρου Γηροκομείου (Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας) Δ. Γόρτυνας»
 7. Έγκριση των πρακτικών Νο1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Νο2 αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Γόρτυνας και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2021»
 8. Έγκριση χορήγησης χρονικής παράτασης διάρκειας της σύμβασης της υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων - Οχημάτων για την Αποκατάσταση Ζημιών από Καιρικά Φαινόμενα Στις Δ.Ε του Δ. Γόρτυνας»
 9. Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού ετών 2023 - 2026 Δήμου Γόρτυνας
 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 539/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 55/43/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής
 11. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής γεώτρησης ύδρευσης στην κοινότητα Μιαμού Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας στη θέση Ανεμογεννήτριες, λόγω του κατεπείγοντος
 12. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής γεώτρησης ύδρευσης στην κοινότητα Σταβίων οικισμό Καπετανιανών Δημοτικής Ενότητας Κόφινα στη θέση Άγιος Ιωάννης, λόγω του κατεπείγοντος
 13. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής γεώτρησης ύδρευσης στην κοινότητα Μητρόπολης Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας στη θέση Δραϊνιανά, λόγω του κατεπείγοντος
 14. Έγκριση του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γόρτυνας οικονομικού έτους 2021
 15. Έγκριση του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γόρτυνας οικονομικού έτους 2021
 16. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος - δομικού πλέγματος για τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας»
 17. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών τσιμεντόστρωσης (σκυρόδεμα-πλέγματα) αγροτικών οδών οικισμού Βαλή Δ. Γόρτυνας».
 18. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και δομικού πλέγματος του Δήμου Γόρτυνας».
 19. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λέντας - Λουτρά Δήμου Γόρτυνας»
 20. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου εντός οικισμού Αγίων Δέκα»
 21. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας οικονομικού έτους 2022.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (151 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA