Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Καταχώρηση Διεύθυνσης Κατοικίας Δημοτών για Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Γεννηθέντων το Έτος 2004
Καταχώρηση Διεύθυνσης Κατοικίας Δημοτών για Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Γεννηθέντων το Έτος 2004 PDF Εκτύπωση

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2119/1993 “Κύρωση Κώδικα διατέξεων “περί Μητρώων Αρρένων”, οι Δήμοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να καταρτίζουν Στρατολογικούς Πίνακες εκείνων που υποχρεούνται να παρουσιαστούν το επόμενο έτος στα Συμβούλια Επιλογής Οπλιτών και εν προκειμένω αυτών που έχουν γεννηθεί το έτος 2004.

 

Παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν με το Γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας για καταχώρηση της Δ/νσης κατοικίας των τέκνων τους έως και 26 Μαρτίου στα τηλέφωνα: 2892340300 (κέντρο) και 2892340335 (Γραφείο Αστικής Κατάστασης).

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA