Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανάθεση καθηκόντων στον εντεταλμένο ΔΣ Σέγκο Κωνσταντίνο
Ανάθεση καθηκόντων στον εντεταλμένο ΔΣ Σέγκο Κωνσταντίνο PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος

Αποφασίζει

Αναθέτει τις παρακάτω αρμοδιότητες στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σέγκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου την εποπτεία και το συντονισμό των παρακάτω δράσεων   (χωρίς αμοιβή) με δικαίωμα υπογραφής σε αυτές:

1)Την εποπτεία και τον έλεγχο των αποκεντρωμένων διοικητικών υπηρεσιών της  Δημοτικής Ενότητας Κόφινα.

2)Την εποπτεία των τεχνικών έργων για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

3)Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

4)Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

5)Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

6)Την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Συγκοινωνίας – των αρμοδιοτήτων της  Δημοτικής Αστυνομίας, Κυκλοφορίας - Στάθμευσης   Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης  του κανονισμού και των άλλων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.

7)Τη ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

8) Την ευθύνη της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης, της συντήρησης και επισκευής γεωτρήσεων, καθώς και έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικών.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας.

Η παρούσα ισχύει από 08 Μαΐου 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία


Απόφαση - Αρχείο word (20 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA