Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 14η Έκτακτη Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 14η Έκτακτη Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 14η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε να συμμετάσχετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη 16/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30΄ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/9-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756) ΚΥΑ, που έχει παραταθεί δυνάμει της με αριθ. Δ1α/ΓΠοικ. 64786/11-11-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5783), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας και κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι εξαντλήθηκαν οι πιστώσεις στους ΚΑΕ εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους που αφορούν την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού και τεχνικών έργων του Δήμου μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (189 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA