Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Κεκλεισμένων των Θυρών Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ Τεύχος A 55/11.03.2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76) και σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για αμοιβή δικηγόρου
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στη θέση Στερνάκια»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αμπελούζου του Δήμου Γόρτυνας»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου νμε τίτλο «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ.Γόρτυνας»
 5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή αγωγών ομβρίων με τσιμενταύλακες Τ.Κ. Μητρόπολης»,  έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης σύμβασης του έργου.
 6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Στόλων»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Γρηγοράκη Τ.Κ. Ασημίου Δ.Ε.Κόφινα»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στον οικισμό Πρεβελιανά»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας»
 10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 11. Έγκριση νέας ημερομηνίας αποσφράγισης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ»


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 125 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA