Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

  1. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην τοπική κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 228.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
  2. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση επικίνδυνης ιρλανδικής διάβασης και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Κοινότητας Λουρών Δ. Γόρτυνας» προϋπολογισμού  προϋπολογισμού  73.500,00  €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
  3. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Παναγιάς Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού: 74.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)
  4. Έγκριση του πρακτικού Ι αξιολόγησης προσφορών, της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου (CALTSETO) στην τοπική κοινότητα Χουστουλιανών Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 120.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
  5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας»
  6. Έγκριση του 2ου τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση χαλυβδοσωλήνων αρδευτικού έργου Γέργερης»
  7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
  8. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 10.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)»
  9. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (130 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA