Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού για την Αντιμετώπιση των Αναγκών Πυροπροστασίας 2020
Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού για την Αντιμετώπιση των Αναγκών Πυροπροστασίας 2020 PDF Εκτύπωση


Έχοντας υπόψη:

 

  1. Το υπ αρίθ 11072/18-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 116 του Ν 4547/2018
  2. Την υπ΄ αριθ 273/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας (ΑΔΑ: Ω9Σ9Ω9Η-Λ9Ε) « Έγκριση πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου ».
  3. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου.
  4. Την με αριθμό 11799/27-07-2020 ανακοίνωση πλήρωσης των θέσεων.
  5. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

 

αποφασίζει:

Την πρόσληψη των κάτωθι:


ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τσικνάκης  Αντώνιος Ματθαίος ΔΕ29 Οδηγός απορριμματοφόρου – φορτηγών Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020.
Σταυρουλάκης Σπυρίδωνας Γεώργιος ΔΕ29 Οδηγός απορριμματοφόρου – φορτηγών Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Σταματάκης Χαράλαμπος Εμμανουήλ ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Δουλγεράκης Κωνσταντίνος Στυλιανός ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Σφακάκη Ανδρονίκη Γεώργιος ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Σεβαστάκης Νικόλαος Θωμάς ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Πετράκης Εμμανουήλ -Νεκτάριος Γεώργιος ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Μαστραχάς Ελευθέριος Χρήστος  ΥΕ16 εργάτης καθαριότητας Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020
Σφακιανάκης Ελευθέριος Νικόλαος Χειριστής Μηχανήματος έργου (φορτωτή) Από 12-08-2020 μέχρι και 11-12-2020

 

Ο Δήμαρχος

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση - Αρχείο pdf (61 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA