Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 2η τακτική συνεδρίαση έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14/2/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30΄ το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023) ΚΥΑ (83η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/224/οικ.1742/2-2-2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτες διαχείρισης λυμάτων του οικισμού Πανασού Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
2 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας»
3 Έγκριση επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Μεγάλη Βρύση-Άγιο Θωμά-Πρεβελιανά και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
4 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 2ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας».
5 Έγκριση επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Βαγιωνιάς-Λούκια-Κουμάσας και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
6 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το ετος 2019»
7 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ. Γόρτυνας»
8 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες διαμορφώσεων αύλειου χώρου γηροκομείου (Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας) Δ. Γόρτυνας»
9 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμετελλεύσεις»
10 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα αναβάθμισης, κατασκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γόρτυνας»
11 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας (Επισκοπικού Μεγάρου)»
12 Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου: «Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Παναγιάς Δήμου Γόρτυνας»
13 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας»
14 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με την Ιερά Μονή Κουδουμά, για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην Ιερά Μονή Κουδουμά» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
15 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση της πράξης «Διαμόρφωση-εξοπλισμός Παιδικών Χαρών ΠΕΗ» υποέργο «Αναβάθμιση τη παιδικής χαράς Τ.Κ. Δουλίου Δήμου Γόρτυνας» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
16 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με την Ενορία Αγίας Βαρβάρας, για την υλοποίηση της πράξης «Συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
17 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με την Ενορία Μεγάλης Βρύσης, για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες συντήρησης - επισκευής και αποπεράτωσης κτιρίου για την στέγαση του Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας»,και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
18 Υποβολή αιτήματος παραχώρησης του ακινήτου με Α.Β.Κ. 41 και του περιβάλλοντος χώρου (περιοχή Βαγιωνιάς) στον Δήμο Γόρτυνας έναντι συμβολικού ανταλλάγματος
19 Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κυριότητας του δημοσίου κτήματος με Α.Β.Κ. 324 (περιοχή Ασημίου) στον Δήμο Γόρτυνας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (286 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA