Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ».
 2. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ και εξειδίκευση δαπανών.
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΣΟΥ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο:«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο:«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ. Γόρτυνας (εγκαταστάσεις γηπέδων ποδοσφαίρου Ρούβα & Γόρτυνας)»
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Νομικών του προσώπων».
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»
 9. Έγκριση 1ουΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ "ΚΟΥΝΤΟΥ" Τ.Κ.ΛΑΡΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 10. Έγκριση 1ουΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 11. Έγκριση της απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς δικηγόρο Ηρακλείου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γόρτυνας σε υπόθεση κατά την εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ως Εφετείου.
 12. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αμπελούζου»
 13. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Γρηγοράκη κοινότητας Ασημίου Δ.Ε. Κόφινα»
 14. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας (Επισκοπικού Μεγάρου)»
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών Στάβιες-Φουρνοφάραγγο Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας»
 16. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό ΔΔΠ 258/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών
 17. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό ΔΔΠ 225/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων
 18. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό 124/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών
 19. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό ΔΔΠ 391/396/2020 απόφασης Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
 20. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό ΔΔΠ 390/397/2020 απόφασης Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
 21. Τροποποίηση της αρ.377/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου : «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό ΤΡΥΠΗΤΑ Τ.Κ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (127 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA