Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 13η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 13η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 13η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

 

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00΄ το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/9-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756) ΚΥΑ, που έχει παραταθεί δυνάμει της αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.58309/14-10-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5335) και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/216/οικ.16463 (80η/2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.-ΑΔΑ: ΨΟΓΝ46ΜΤΛ6-ΤΩΡ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Κατανομή της Γ΄ χρηματοδότησης έτους 2022 (με συνεκτίμηση υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου), ποσού 48.410,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

2

Συμπληρωματική κατανομή έτους 2022 (για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης), ποσού 24.205,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

3

Παραχώρηση τεσσάρων (4) αιθουσών και τη χρήση δύο τουαλετών του Λυκείου της Αγίας Βαρβάρας προκειμένου να στεγαστεί το κοινωνικό φροντιστήριο

4

Χορήγηση άδειας λήψεως κινηματογραφικών σκηνών για την τηλεοπτική σειρά «Η ΠΑΡΑΛΙΑ» σε διάφορα σημεία εντός του οικισμού Αγίων Δέκα

5

Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"

6

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης

7

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης

8

Έγκριση απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου, εμβαδού 782,72 τετραγωνικών μέτρων στον οικισμό Βαγιονιάς, για τη δημιουργία Παιδικής χαράς και χώρου πρασίνου

9

Έγκριση απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου, εμβαδού 2.630,82 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Γέργερης της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα του δήμου Γόρτυνας και εκτός του οικισμού Γέργερης, και θα αξιοποιηθεί για την επέκταση του Δημοτικού Νεκροταφείου Γέργερης στην θέση ΚΕΡΑ.

10

Ορισµός της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

11

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα επταμελή Σχολικά Συμβούλια.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (211 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA