Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

Σύμφωνα με: α) την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») β) την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, γ) το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

σε τακτική Συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΡΑΝΙΟΥ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΕΡΝΕΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΙΑΜΟΥ»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας»
 4. Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες ανάπλασης-αναβάθμισης τμήματος οδού έμπροσθεν εισόδου αύλειου χώρου Ιερού Ναού Παναγίας Αλμυρής»
 5. Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρω ματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Αγίου Θωμά Δήμου Γόρτυνας»
 6. Έγκριση ημερομηνίας αποσφράγισης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλίων και ανάδειξη του αύλειου χώρου»
 7. Έγκριση του τον 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κυρίας Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ιδιωτικών συνδέσεων εντός του οικισμού Αγίας Βαρβάρας»
 8. Τροποποίηση ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
 9. Τροποποίηση ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες διαμορφώσεων αύλειου χώρου γηροκομείου (ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) Δ. Γόρτυνας»
 10. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 11. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Στερνών στη θέση Σπαρτιάς, λόγω του κατεπείγοντος.
 12. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης της Κοινότητας Στερνών στη θέση Αμερικάνου, λόγω του κατεπείγοντος.
 13. Ανάθεση σε λογιστικό γραφείο διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας.
 14. Ανάθεση σε λογιστικό γραφείο διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας.
 15. Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας για το οικονομικό έτος 2020

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (142 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA