Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 3η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 3η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΘΕΜΑ
Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν.3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση συνεργασίας άνευ ανταλλάγματος με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση και υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο Γόρτυνας.
 2. Έγκριση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Λέντας – Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας» και «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κρότος – Λούτρα από Διασταύρωσης Τρυπητής έως Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας», στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 1820/ 20.11.2019 Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την υποβολή προτάσεων, για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) – Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ) - 63.1 – CLLD.32, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, με την συγχρηματοδότηση του ΕΤΘΑ.
 3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος » στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτη», στον άξονα προτεραιότητας: 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο: «Δράση 4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια».
 4. Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αρ. 95/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών (Δήμος Γόρτυνας κατά Μπετόν Μεσσάρας).
 5. Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αρ. 1972/2018 απόφασης του Γ' Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ΟΤΕ κατά Δήμου Γόρτυνας).
 6. Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αρ. 1973/2018 απόφασης του Γ' Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ΟΤΕ κατά Δήμου Γόρτυνας).
 7. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων για την υποστήριξή του στα πλαίσια αγωγής του Δ. Π.- Δ. κατά του Δήμου Γόρτυνας.
 8. Χρέωση της με αριθμό παροχής 5 54751159-02-1, που ηλεκτροδοτεί το ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ, στον Δήμο.
 9. Εκμίσθωση του ακινήτου στην παραλία οικισμού Λέντα Τ.Κ.Μιαμούς Δ.Ε. Γόρτυνας.
 10. Έγκριση συνεργασίας του δήμου με την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς και ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Γόρτυνας.
 11. Αγορά ακινήτου με σκοπό την διαπλάτυνση δημοτικού δρόμου εντός οικισμού Χουστουλιανών.
 12. Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου-πρώην κοινοτικό κατάστημα Σοκαρά.
 13. Αγορά ακινήτων με σκοπό την κατασκευή του έργου «Λιμνοδεξαμενή Στερνών (κούτελα) Δημοτικής Ενότητας Κόφινα.
 14. Έγκριση και Ψήφιση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση - αρχείο pdf (183 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA