Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Έκτακτη Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Έκτακτη Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 μέσω τηλεφώνου με sms, την 20η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

 1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προς ΔΕΔΔΗΕ και εξειδίκευση πίστωσης.
 2. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ενταγμένης πράξης του Δ. Γόρτυνας στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου - εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου Δ. Γόρτυνας
 3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Φαραγγιανά – Αποϊνι – Σοκαρά του Δ. Γόρτυνας».
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου – Βαγιωνιάς Δ. Γόρτυνας»
 5. Ανάκληση της με αριθμό 376/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί: α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθαρισμός των όρων του διαγωνισμού από την οικονομική επιτροπή, β)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού από την οικονομική επιτροπή Για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3 ».
 6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γόρτυνας»
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για την δημοσίευση στον ελληνικό τύπο της προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m3»
 8. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016 για:
  • Προμήθεια σιδηρικών ειδών Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  • Προμήθεια σιδηρικών ειδών Δ.Ε. Γόρτυνας
  • Προμήθεια σιδηρικών ειδών Δ.Ε. Κόφινα
  • Προμήθεια σιδηρικών ειδών Δ.Ε. Ρούβα
 9. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016, για:
  • Συντήρηση και Επιτροπή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας – Κόφινα
  • Συντήρηση και Επιτροπή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Γόρτυνας – Ρούβα
 10. Τροποποίηση της με αριθμό 259/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός γεωτρήσεων 2020»
 11. Τροποποίηση της με αριθμό 269/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής – επαναλειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γέργερης»
 12. Τροποποίηση της με αριθμό 270/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ασημίου – Διονυσίου – Καστελίου»
 13. Τροποποίηση της με αριθμό 260/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων 2020»
 14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμο 404/2020 αποφάσης της οικονομικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανορυξη υδρευτικηςγεωτρησης στηνΤ.Κ Αμπελούζου»
 15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμο 405/2020 αποφάσης της οικονομικής επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση Υδρευτικής γεώτρησης στην θέση Γρηγοράκη τ.κ Ασημίου Δ.Ε Κόφινα»
 16. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στον οικισμό Αποϊνίου της τοπικής κοινότητας Σοκαρά στη θέση Γήπεδο, λόγω του κατεπείγοντος
 17. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος της υδρευτικής γεώτρησης της τοπικής κοινότητας Σταβίων στη θέση Γαλανές Πέτρες, λόγω του κατεπείγοντος
 18. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στη θέση Στερνάκια»
 19. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αρ.417/2020 διαταγής πληρωμής μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
 20. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό 26/2020 απόφασης Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μοιρών
 21. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό 425/434/2020 απόφασης διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

 

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής ή προς το κινητό του Προέδρου καθώς επίσης για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 • Kινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής: 698 279 1490
 • Kινητό του Προέδρου: 697 270 8309

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 133 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA