Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση


ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο
Καλείστε να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 εγκ. του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» » και των οριζόμενων σε αυτή για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων μέσω τηλεφώνου με sms, την 11η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 09:00 και λήξη την 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα που κρίνονται κατεπείγοντα λόγω του ότι βρισκόμαστε στο τέλος του οικονομικού έτους και απαιτείται άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών των θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου:
 1. Συγκρότηση  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής  στα πλαίσια εφαρμογής  του ν. 4412/2016 των προμηθειών: α)Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας  και Ρούβα β) Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Γορτυνας και Κόφινα.
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα ανάπλασης – αναβάθμισης αύλιου  χώρου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευη και συντηρηση κτισματος Ανω Μουλιων»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρηση δημοτικου καταστηματος Μ Βρυσης Δ.Γορτυνας»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου ΔΕ Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΤΗ Τ.Κ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 7. Προσφυγή της από 24/9/2014 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του δήμου,  ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του.
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικού – βρεφικού σταθμού Μετοχίων Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
 9. Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για αμοιβή δικηγόρων
 10. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση ιδιωτικών συνδέσεων εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας»
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας»
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατασταση ζημιων και υποδομων από εντονα καιρικα φαινομενα σε τοιχεια αντιστηριξης στους οικισμους Στερνες-Βασιλικη-Μιαμου»
 13. Έγκριση πρακτικου Ι επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Σχολικών υποδομών Δήμου Γόρτυνας»
 14. Τροποποίηση της με αριθμό 375/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά την αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών των οποίων έχει εγκριθεί η σύμβασή τους για το σχολικό έτος 2020 – 2021.
 15. Τροποποίηση της με αριθμό 436/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Την έγκριση Υποβολής Πρότασης και τον Ορισμό Επιτροπής διερεύνησης τιμών με τίτλο πράξης «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης κοινού και υλοποίηση μελέτης στατικής επάρκειας και επεμβάσεων ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας  του Δήμου Γόρτυνας», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ11, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
 16. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο πράξης «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης κοινού και υλοποίηση μελέτης στατικής επάρκειας και επεμβάσεων ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας  του Δήμου Γόρτυνας», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ11, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
 17. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στην πρόσκληση ΑΤ04 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
 18. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στην πρόσκληση ΑΤ08 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
 19. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στην πρόσκληση ΑΤ10 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»
 20. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στην πρόσκληση ΑΤ12 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
 21. Ορισμός Επιτροπή διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στην πρόσκληση ΑΤ14 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»
 22. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,  προϋπολογισμού 733.658,00  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)»
 23. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2020 για την δημοσίευση στον ελληνικό τύπο της περιληπτικής διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων μηχανημάτων έργου, τύπου "φορτωτής – εκσκαφέας "»
 24. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση ανάδειξης και προστασία χώρου βόρεια και δυτικά της Ιεράς Μονής Κουδουμά Δ. Γόρτυνας»
 25. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπητά Τ.Κ.Πλατάνου»
 26. .Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016, για τη Προμήθεια εφαρμογής διασύνδεσης με ΔΙΑΣ¨, και για τη Προμήθεια λογισμικού ωρομέτρησης και ρολογιών καταγραφής¨, ¨Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την αναδιοργάνωση του server room¨,¨Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας και Ρούβα¨,¨Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Γορτυνας και Κόφινα¨.
 27. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016, για τις: ¨Υπηρεσίες απολύμανσης - απεντόμωσης – μυοκτονίας για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας, Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων Δημαρχείου Δήμου Γόρτυνας,Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου δήμου Γόρτυνας για τη περίοδο 2020-2024, Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ενίσχυση της Κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης στο Δήμο Γόρτυνας,Παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλων 5 προσκλήσεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης , Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας του πυροσβεστικού οχήματος.
 28. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για την αποκατάσταση ζημιών από καιρικά φαινόμενα στις Δ.Ε του Δ. Γόρτυνας»
 29. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων (τμήμα 1) Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας και των Σχολικών του επιτροπών
 30. Συγκρότηση  επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσίας  «Εργασίες συντήρησης- επισκευής δημοτικών κτιρίων  Δ.Ε Γόρτυνας» στα πλαίσια εφαρμογής  του ν. 4412/2016.
 31. Συγκρότηση  επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας «Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων μηχανημάτων έργου, τύπου "φορτωτής – εκσκαφέας’’»  στα πλαίσια εφαρμογής  του ν. 4412/2016.
 32. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων μηχανημάτων έργου, τύπου "φορτωτής – εκσκαφέας»
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής (698 279 1490) ή προς το κινητό του Προέδρου (697 270 8309) καθώς επίσης για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (80.5 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA