Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 8η Τακτική Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 8η Τακτική Ειδική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 8η Τακτική Ειδική Συνεδρίαση έτους 2023 του Δ. Σ. Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε σε τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 02:00΄ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,68,266, & 267 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023), το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Γόρτυνας μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

των ΟΤΑ και έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Επειδή η ύλη των αναλυτικών εντύπων του πρ/σμού είναι πολυσέλιδη και για να μοιραστεί σε κάθε μέλος του Συμβουλίου και σε κάθε Πρόεδρο Κοινότητας, θα πρέπει να γίνει αναπαραγωγή χιλιάδων φωτοαντιγράφων και αυτό δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, θα δοθεί μόνο στους αρχηγούς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους και στους υπόλοιπους θα δοθεί ανακεφαλαίωση.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (454 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA