Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 10.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση εισήγησης της επιτροπής παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αλλαγή του μοντέλου που αφορά τον «Ερπυστριοφόρο Εκσκαφέα» όπως αυτό αναφέρεται στην σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ».
 4. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης.
 5. Αποδοχή δωρεάς γλυπτού εξωτερικού χώρου για το χωριό Γέργερη.
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (129 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA