Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Γνωμοδότηση κατ' αρ. 72 του ν.3852/2010:Άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ' αρ. 330/31-07-2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Γ' Τριμελές) σχετικά με προσφυγή της Κ/Ξ «Β.Μ. - Α.Σ. και ΣΙΑ ΕΕ» - ΕΥ. Φ. ΑΤΕΕ»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Άνω Ακρίων στη θέση ΣΟΧΩΡΑ»
 3. Ακύρωση της αρ.97/2019 απόφασης περί έγκρισης διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Έργα Αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή -συντήρηση τοιχείων στον οικισμό Πρινιά Δήμου Γόρτυνας»
 5. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής της δεξαμενής ύδρευσης τοπικής κοινότητας Αγίων Δέκα, λόγω του κατεπείγοντος.
 6. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής της γεώτρησης ύδρευσης τοπικής κοινότητας Ασημίου στη θέση Γρηγοράκη, λόγω του κατεπείγοντος.
 7. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής πρός το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης.
 8. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παιδικού-βρεφικού σταθμού Μετοχίων Γέργερης Δ.Ε.Ρούβα Δ.Γόρτυνας»
 9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας»
 10. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της Κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
 11. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου πρώην Δημοτικού σχολείου Μουλίων και ανάδειξη αύλειου χώρου»
 12. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης Τ.Κ. Γέργερης, λόγω του κατεπείγοντος.
 13. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης του δημοτικού σταδίου στην Τ.Κ. Γέργερης, λόγω του κατεπείγοντος.
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Kατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων-Διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων Υποέργο: Αποπεράτωση αίθουσας Δουλίου Δήμου Γόρτυνας»
 15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα ομβρίων υδάτων οικισμών Δ.Γόρτυνας (Ασημίου-Απομαρμά-Πλατάνου) »
 16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτίσματος Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας»
 17. Διαγραφή χρεών του οφειλέτη Β.Π. από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 18. Διαγραφή χρεών του οφειλέτη Θ.Φ. από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λουρών»
 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εξωτερικής επιφάνειας αιθρίου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας»
 21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση εισόδων ΙΝ Αγίου Γεωργίου και ΙΝ Σωτήρος Χριστού Τ.Κ. Πλώρας Δ. Γόρτυνας»
 22. Ορισμός υπολόγου για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας» χρηματοδότηση από ΠΔΕ
 23. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (106 ΚB)
Θέματα - Αρχείο pdf (47 ΚΒ)

 

 

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA