Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Σταματάκη Γεώργιο(Ορίστηκε με τις αρ.2213, 2215/01-11-2021αποφάσεις Δημάρχου)
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09η του μηνός Nοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Γρηγοράκη στην ΤΚ Ασημίου ΔΕ Κόφινα».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 § 2γ & 32Α του 4412/2016,για την προμήθεια «Προμήθεια - Μεταφορά και Εγκατάσταση Τεσσάρων (4) Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας».
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Λουρών».
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων επίχρισης ,ειδών κιγκαλερίας της Δημοτικής ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας.
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προϊόντων Ξυλείας των δημοτικών ενοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας.
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρικών υλικών της Δημοτικής ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας.
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση - Επισκευή Δημοτικού - Νηπιαγωγείου οικισμού Μεγάλης Βρύσης Δ. Γόρτυνας».
 8. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση-κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου προς αντίκρουση της αρ.50/30-06-2021 αγωγής κατά του Δήμου.
 9. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμού 499/2021 διαταγής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού φωτισμού.
 11. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ Στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
 12. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδοσφαίρου (KALTSETO) Στην Τοπική Κοινότητα ΧουστουλιανώνΔήμου Γόρτυνας».
 13. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Αποϊνη στη θέση Ρουβάδες, λόγω του κατεπείγοντος.
 14. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Μητρόπολης στη θέση Ξερόκαμπος, λόγω του κατεπείγοντος.
 15. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Απεσωκαρίου στη θέση Λάβρυς, λόγω του κατεπείγοντος.
 16. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Μητρόπολης στη θέση Ξερόκαμπος, λόγω του κατεπείγοντος.
 17. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Αμπελούζου στη θέση Άγιος Φανούριος, λόγω του κατεπείγοντος.
 18. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής δεξαμενών ύδρευσης με προμήθεια εξαρτημάτων μηχανικών φλοτέρ και βάνες πεταλούδες, λόγω του κατεπείγοντος.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κοκολάκης Ελευθέριος


 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (157KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA