Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 17η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 17η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

 

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00΄ το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτά) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/9-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756) ΚΥΑ, που έχει παραταθεί δυνάμει της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ Β΄ 5874) ΚΥΑ και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/218/οικ.18493/25-11-2022 (81η/2022 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.-ΑΔΑ: ΨΗΙΠ46ΜΤΛ6-ΓΦΧ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τα θέματα από 1 έως 5 εισάγονται προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της παρούσας συνεδρίασης μετά από αίτημα συμβούλων της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 16162/26-10-2022 αίτημά τους:
1 Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Γόρτυνας, Ελευθερίου Κοκολάκη για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης για τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου στον πρώην Δήμο της Αγίας Βαρβάρας για τη δημιουργία ΚΑΠΗ.
2 Επαναλειτουργία των σφαγείων Ασημίου και επαναπρόσληψη του προσωπικού με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
3 Ορισμός τετραμελούς επιτροπής δημοτικών συμβούλων προκειμένου να πραγματοποιήσει συνάντηση και ενημέρωση από την Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αποτελέσματα Διενέργειας Διαχειριστικού-Οικονομικού Ελέγχου στον πρώην Δήμο της Αγίας Βαρβάρας ν. Ηρακλείου σύμφωνα με το έγγραφό τους 1084625/4006-Α 18/10/2006.
4 Μείωση των τελών ύδρευσης στη ΔΕ Ρουβα κατά 30%.
5 Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 30% τα οποία εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ για ελάφρυνση των δημοτών.
6 6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2022, με την ένταξη σε αυτό νέων έργων.
7 Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 12ης και 13ης αναμόρφωσης.
8 Αγορά ακινήτου – αγροτεμαχίου  για την επέκταση του κοιμητηρίου του οικισμού Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας.
9 Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που στεγάζεται το δημοτικό σφαγείο του Δήμου μας, των κτιριακών εγκαταστάσεων και το σύνολο του εξοπλισμού των σφαγείων με τα προσαρτήματα και τα μηχανήματά τους.
10 Απόφαση για  την ανόρυξη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης εντός οικισμού της Κοινότητας Άνω Μουλίων.
11 Απόφαση για την αντικατάσταση  και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Σαραντάδο” της Κοινότητας Γκαγκαλών του  δήμου μας.
12 Απόφαση για την ανόρυξη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Κατσάφα” της Κοινότητας Μητρόπολης του δήμου μας.
13 Απόφαση για την ανόρυξη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Τρυπητά” της Κοινότητας Πλατάνου του δήμου μας.
14 Απόφαση για τη λήψη άδειας αρδευτικής χρήσης της γεώτρησης στη θέση“Γήπεδο” της Κοινότητας Χουστουλιανών της Δ.Ε. Γόρτυνας.
15 Απόφαση για την αντικατάσταση και εκβάθυνση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Κορφές” της Κοινότητας Αγίου Κυρίλλου της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του δήμου μας.
16 Απόφαση για την αντικατάσταση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Γαλανές Πέτρες” της Κοινότητας Σταβιων του δήμου μας.
17 Απόφαση για τη λήψη άδειας υδρευτικής χρήσης της γεώτρησης στη θέση “Τρουλί” της Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας.
18 Κοπή της χαλέπιου πεύκης που βρίσκεται  στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Βαγιονιάς.
19 Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση οριοθέτησης  τμήματος ρέματος στη θέση «Κεφαλόβρυσα-Μηνάς- Παντελιό -Σφακορύακο», περιοχή  Λέντας, Τ.Κ. Μιαμούς του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
20 Τροποποίηση της με αριθμό 77/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας έτους 2022.
21 Τροποποίηση της με αριθμό 78/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας έτους 2022.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (217 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA