Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου PDF Εκτύπωση

 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
125 Οργανισμός διαχείρησης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων (Πωλητήριο: Αρχ. Χώρου Γόρτυνας) Ηράκλειο Κρήτης (Δ. Γόρτυνας) Π.Ε. Ηρακλείου ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) 8 Μήνες 1
126 Οργανισμός διαχείρησης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων (Πωλητήρια: Αρχ. Μουσείου Ηρακλείου, Κνωσού) Ηράκλειο Κρήτης (Δ. Ηρακλείου Κρήτης) Π.Ε Ηρακλείου ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) 8 Μήνες 10
127 Οργανισμός διαχείρησης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων (Πωλητήριο: Αρχ. Χώρου Φαιστού) Ηράκλειο Κρήτης (Δ. Φαιστού) Π.Ε. Ηρακλείου ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) 8 Μήνες 1

 


 

Σχετικά αρχεία

01 - Ανακοίνωση - Αρχείο
02 - Παράρτημα Γλωσσομάθειας - Αρχείο
03 - Παράρτημα Ανακοινώσεών - Αρχείο
04 - Ειδικό Παράρτημα - Αρχείο
05 - Αίτηση - Αρχείο

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA