Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στη 4η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στη 4η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 4η (Τακτική) Συνεδρίαση Έτους 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας

Καλείστε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29/2/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 και των διατάξεων του ν.5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Απόφαση για την αντικατάσταση της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Γαλανές Πέτρες" της Κοινότητας Σταβίων της Δ.Ε. Κόφινα του δήμου Γόρτυνας.
2 Απόφαση για την αντικατάσταση και εκβάθυνση της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Κουρή ή Ακάμωτος" της Κοινότητας Στόλων της Δ.Ε. Κόφινα του δήμου Γόρτυνας.
3 Κατανομή της Α' χρηματοδότησης έτους 2024 (με συνεκτίμηση υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου), ποσού 48.760,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
4 Διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης "1ος Απολλώνιος δρόμος από την αρχαία Ριζινία μέχρι και το Άγιο Πνεύμα 11 χιλιομέτρων".
5 Ορισμός αναπληρωματικού Εκπροσώπου στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης "ΣΕΔΗΚ".
6 Ορισμός εκπροσώπου στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ", για την εκτέλεση έργων.
7 1η Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (385 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA