Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

 

ΘΕΜΑΤΑ


 

 

 1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γόρτυνας»
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στις Στάβιες»
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε.Κόφινα Δήμου Γόρτυνας»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού σε ρέμα στην τοποθεσία ΚΟΥΝΤΟΥ»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ιδιωτικών συνδέσεων εντός του οικισμού Αγίας Βαρβάρας».
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας»
 7. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΡΑΝΙΟΥ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
 8. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4412/2016
 9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος-δομικού πλέγματος για τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας»
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου ΔΕ Ρούβα Δ. Γόρτυνας»
 11. Ανάθεση σε δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου Γόρτυνας κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. 105/24-05-2016 έφεσης της εταιρίας ΛΑΤΟΜΙΚΗΑ.Ε στο Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 14-01-2019 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο, ήτοι της αναθέτει την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, την παράσταση κατά την συζήτηση της υπόθεσης αλλά και κατά την εξέταση μαρτύρων εφόσον χρειαστεί
 12. Ανάθεση σε δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου Γόρτυνας κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. ΓΑ 2434/νΤΜ/342/23-09-2019 αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, την οποία έχει ασκήσει το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης» (Ο.Α.Κ) κατά του Δήμου, για την οποία αγωγή η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων και εγγράφων λήγει στις 02-01-2020, ήτοι της αναθέτει την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, την παράσταση κατά την συζήτηση της υπόθεσης αλλά και κατά την εξέταση μαρτύρων εφόσον χρειαστεί
 13. Ανάθεση σε δικηγόρο την εκπροσώπηση των πρώην Αντιδημάρχων Δήμου Γόρτυνας κ.κ. Ανωγειανάκη Βαρβάρας, Δημητρίου Γαρεφαλάκη και Γεωργίου Σπαντιδάκη ως συνήγορος υπεράσπισής τους κατά την εκδίκαση υπόθεσης στην οποία κατηγορούνται σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω και η οποία πρόκειται να εκδικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου την Τρίτη 07-01-2020 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο
 14. Διαγραφή χρεών του οφειλέτη Δ.Ι. από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (47 ΚB)
Θέματα - Αρχείο pdf (55 ΚΒ)

 

 

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA