Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίαση Μελών Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίαση Μελών Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ

  1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  2. Κουμιανάκη Γεώργιο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο

 

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

Καλείστε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου με sms κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) σήμερα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 λόγω του ότι εξαντλήθηκαν οι πιστώσεις στους ΚΑΕ εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους, 20.6641.0001 «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας καθαριότητας –ηλεκτροφωτισμού και 30.6641.0001 «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας τεχνικών έργων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής (698 279 1490) ή προς το κινητό του Προέδρου (697 270 8309) καθώς επίσης για τις απόψεις σας επί του θέματος και για την ψήφο σας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (126 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA