Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

 

ΘΕΜΑΤΑ


 

 1. Ανάκληση της αρ.206/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 2. Ανάθεση σε δικηγόρο την εκπροσώπηση του πρώην Αντιδημάρχου Δήμου Γόρτυνας κ.κ Γεωργίου Σπαντιδάκη ως συνήγορος υπεράσπισής του κατά την εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου την Δευτέρα 20-01-2020 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο.
 3. Ανάθεση σε δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου Γόρτυνας κατά την εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλέιου ως Εφετείου της υπ’ αρ. ΓΑ 2455/Τμε/182/19-09-2018 έφεσης του Δήμου Γόρτυνας κατά του Κ. Ξ. και κατά της υπ’ αρ. της υπ’ αρ. 10/23-01-2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών.
 4. Ανάθεση σε δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου Γόρτυνας κατά την εκδίκαση στο Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης της υπ’ αρ. … έφεσης του Δήμου Γόρτυνας κατά της εταιρίας με την επωνυμία WIND & GAS ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. και κατά της υπ’ αρ. 07/10-01-2018 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 5. Ανάθεση σε δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου Γόρτυνας κατά την εκδίκαση στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων της υπ’ αρ. ΑΚ17/08-02-17 Αίτησης Ακύρωσης του Δήμου Γόρτυνας κατά της εταιρίας με την επωνυμία WIND & GAS ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε
 6. Ανάθεση σε δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου Γόρτυνας Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης κατά την εκδίκαση της υπ’ αρ. 655/29-10-2018 έφεση της εταιρίας «DASTERY SYSTEM Α.Ε.» κατά του Δήμου Γόρτυνας και κατά της υπ’ αρ. 410/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Τοιχείο αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Λαρανίου Δήμου Γόρτυνας»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Βαγιονιάς Δήμου Γόρτυνας»
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μεγάλης Βρύσης Δήμου Γόρτυνας»
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Kατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων-Διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων Υποέργο: Αποπεράτωση αίθουσας Δουλίου Δήμου Γόρτυνας»
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα ομβρίων υδάτων οικισμών Δ.Γόρτυνας (Ασημίου-Απομαρμά-Πλατάνου)»
 12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτίσματος Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας»
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Πρινιά – Απεσωκάρι- Βασιλικά Ανώγεια»
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών Στάβιες-Φουρνοφάραγγο Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας».
 15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στις Στάβιες»
 16. Έγκριση χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας».
 17. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 18. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 19. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 20. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 21. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 22. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020.
 23. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4412/2016
 24. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός-Συντήρηση δρόμων στον οικισμό Πρινιά Δ.Γόρτυνας»
 25. Έγκριση πρακτικού επιτροπής,διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 για τη δημόσια σύμβαση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΑ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (104 ΚB)
Θέματα - Αρχείο pdf (43 ΚΒ)

 

 

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA