Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 9η ειδική συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 9η ειδική συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΘΕΜΑ
Πρόσκληση στην 9η ειδική συνεδρίαση (δια περιφοράς) έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, 68, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006,όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, την εγκ.163/33282/29-05-2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (2:00μ.μ. έως 3:00μ.μ. την 9η Ιουνίου 2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης, με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους (συμφωνώ ή διαφωνώ ή λευκό) με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

  1. Με email από προσωπικό λογαριασμό σας προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (drouva@otenet.gr).
  2. Με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (WIND: 6938 327 881 COSMOTE: 6972 440 490) ή προς το κινητό του Προέδρου (6983 598 515).

Μετά το πέρας της λήξης στις 3:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας οικ. Έτους 2020, σύμφωνα με την Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης.

Επειδή η ύλη των αναλυτικών εντύπων του πρ/σμού είναι πολυσέλιδη και για να μοιραστεί σε κάθε μέλος του Συμβουλίου και σε κάθε Πρόεδρο Κοινότητας, θα πρέπει να γίνει αναπαραγωγή χιλιάδων φωτοαντιγράφων και αυτό δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, θα δοθεί μόνο στους αρχηγούς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους και στους υπόλοιπους θα δοθεί ανακεφαλαίωση.

Αν κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος ή Πρόεδρος Κοινότητας θέλει να παραλάβει όλα τα αναλυτικά έντυπα, να απευθυνθεί στην Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, αρμόδιος υπάλληλος Κ.Ζαμπετάκης, τηλ.2892 3 40319.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Αρχείο pdf (159 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA