Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος οικισμού Σοκαρά και μετατροπή σε εκθεσιακό χώρο»
 2. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών Στάβιες-Φουρνοφάραγγο Δημοτικής Ενότητας Κόφινα Δήμου Γόρτυνας»
 3. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάπλαση με πεζοδρόμηση κεντρικού άξονα Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»
 4. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε τοιχεία αντιστήριξης στους οικισμούς Στέρνες-Βασιλική-Μιαμού»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Βαγιονιάς-Λούκια-Κουμάσα και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Μεγάλη Βρύση-Άγιο Θωμά-Πρεβελιανά και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Άγιοι Δέκα – Μητρόπολης - Αμπελούζου και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες υποδομής για την αποπεράτωση ανάπλασης του οικισμού Αγίας Βαρβάρας με πεζοδρόμηση του κεντρικού άξονα»
 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη Τ.Κ Αμπελούζου του Δ.Γόρτυνας»
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης στην Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»
 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ.Γόρτυνας (εγκαταστάσεις γηπέδων ποδοσφαίρου Ρούβα και Γόρτυνας)»
 12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου εντός οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας»
 13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τη Μελέτη Εναρμόνισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ Ηρακλείου με το νέο Εθνικό Σχέδιο
 14. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)16.Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 για δαπάνες επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού.
 15. Έγκριση πρόσληψης ενός ΔΕ Οδηγού Λεωφορείου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας λόγω συνταξιοδότησης του προηγούμενου υπαλλήλου
 16. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για την αγωγή του Παντελεήμονος Χαμηλάκη κατά του δήμου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
 17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στη θέση Στερνάκια»
 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Ρούβα»
 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.
 20. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής για την εκτέλεση του έργου του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα για αγροτική χρήση στη θέση Ποταμός της Τ.Κ. Αγίων Δέκα Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας»
 21. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής για την εκτέλεση του έργου του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βαγιονιάς»
 22. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ.Γόρτυνας»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 75KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA