Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

  1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
  2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  3. Κουμιανάκη Γεώργιο
  4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
  5. Μπομποδάκη Στυλιανό
  6. Ξυλούρη Σταύρο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας  σήμερα 20 Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα   Παρασκευή και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18: 

  1. Έγκριση διενέργειας,  έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός των  όρων  διακήρυξης  και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού  της προμήθειας με  τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και των ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ "
  2. Έγκριση της δαπάνης , έγκριση των  τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός των  όρων  διακήρυξης  και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της  προμήθειας με  τίτλο "προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τρία έτη για τις ανάγκες του Δήμου Γόρτυνας"
  3. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου  για  ανάθεση εκτέλεσης επισκευής  της υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Στερνών, λόγω του κατεπείγοντος.

 

Τα  θέματα  κρίνονται κατεπείγοντα  επειδή πρόκειται για διαγωνισμούς υποχρεωτικών δαπανών (καύσιμα -τρόφιμα), οι διαδιασίες των οποίων είναι χρονοβόρες και είμαστε στο τέλος του οικονομικού έτους και έγκριση ενεργειών του Δημάρχου  ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος που σύμφωνα με το αρθρο 58 παρ 2 του Ν.3852/2010όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 ο Δήμαρχος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - αρχείο pdf (104 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA