Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 06/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023),το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Απαλλαγή από ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ για μη κατοικήσιμο ακίνητο λόγω σεισμού.
 2. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ.
 3. Κατανομή της Β΄ χρηματοδότησης έτους 2023 (με συνεκτίμηση υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου), ποσού 48.410,00€ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 4. Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας (Επισκοπικού Μεγάρου)» .
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου (caltseto) στην Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών Δήμου Γόρτυνας».
 7. «Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με την Ενορία Αγίας Βαρβάρας, για την υλοποίηση της πράξης «Συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 8. «Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με την Ενορία Αγίας Βαρβάρας, για την υλοποίηση της πράξης «Άμεσες σωστικές ενέργειες Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας», και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 9. «Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με την Ενορία Μεγάλης Βρύσης, για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες συντήρησης - επισκευής και αποπεράτωσης κτιρίου για την στέγαση του Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Γόρτυνας» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 10. «Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση της πράξης «Διαμόρφωση-εξοπλισμός Παιδικών Χαρών ΠΕΗ» υποέργο «Αναβάθμιση τη παιδικής χαράς Τ.Κ. Δουλίου Δήμου Γόρτυνας» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 11. «Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με την Ιερά Μονή Κουδουμά, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, δομικού πλέγματος και αδρανών υλικών για τις ανάγκες προσβασιμότητας και συντήρησης υδατοδεξαμενής της Ιεράς Μονής Κουδουμά» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 12. «Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γόρτυνας με την Ιερά Μονή Κουδουμά, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην Ιερά Μονή Κουδουμά» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 13. «Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή γηπέδου 5/5 στον οικισμό Νύβριτος» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 14. Συζήτηση του θέματος: «Απαγόρευση κυκλοφορίας στην δυτική (κάτω πλατεία) Λέντα και δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ και μια θέση στάθμευσης για ΤΑΞΙ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (123 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA