Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση της σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση-Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγ.Θωμά και Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 145.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Αναβάθμιση της Σχολικής Μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας του Δημου Γορτυνας για την Ποιοτική Βελτίωση και για τη Διασφάλιση της Βιοκλιματικής Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας».
 3. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για το έργο  «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Κοινότητας Βαγιονιάς Δήμου Γόρτυνας» Προϋπολογισμού:250.000,00  € (ΜΕ ΦΠΑ).
 4. Συγκρότηση   επιτροπών στα πλαίσια εφαρμογής  του ν. 4412/2016.
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που στεγάζεται το σφαγείο του Δήμου Γόρτυνας, των κτιριακών εγκαταστάσεων και το σύνολο του εξοπλισμού των σφαγείων με τα προσαρτήματα και τα μηχανήματά τους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (495 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA