Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Μελών Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Μελών Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ

 

  1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  2. Κουμιανάκη Γεώργιο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο

 

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

Καλείσθε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου με sms κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) αύριο Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή χρηματοδότησης 99.774,00 € για την υλοποίηση της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού σχετικά με την επιχορήγηση.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 λόγω περιοριστικής προθεσμίας λήψης της απόφασης έως 31-10-2022.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με sms από το προσωπικό σας κινητό, προς το κινητό της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής (698 279 1490) ή προς το κινητό του Προέδρου (697 270 8309) καθώς επίσης για τις απόψεις σας επί του θέματος και για την ψήφο σας.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (126 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA