Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «συμπληρωματικές εργασίες διαμορφώσεων αυλειου χώρου γηροκομείου ( κουκουράκειος οίκος ευγηρίας) Δ. Γόρτυνας».
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Βελτίωση – Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγ. Θωμά και Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς του Δ. Γόρτυνας».
 3. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου από τέλη ύδρευσης 1° εξαμήνου 2022 Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Δέκα (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06).
 4. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου από τέλη άρδευσης έτους 2023 Δημοτικής Κοινότητας  Μητρόπολης (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06).
 5. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2024, με την ένταξη σε αυτό νέου έργου και υποβολή εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
 6. Κατάρτιση σχεδίου 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024.
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο: Προγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιοτητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021».
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/2024  απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την νομική υποστήριξη του Προέδρου της Κοινότητας Βασιλικών Ανωγείων Ρουβάκη Κων/νου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου».
 9. Έγκριση διαδικασίας συνέχισης-ολοκλήρωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά – Αποϊνι – Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (127 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA