Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχοι Δήμου Γόρτυνας
Α/A Αντιδήμαρχος Αρμοδιότητες
1. Λιοδακάκης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γόρτυνας

liodakakis.jpg

 • Διοικητικά Θέματα
 • Οικονομικά Θέματα
 • Πολιτική Προστασία
 • Περιβάλλον
 • Καθαριότητα
 • Ανακύκλωση
 • Απορρίμματα
 • Καύσιμα
 • Μηχανήματα
2. Κρητικόπουλος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κόφινα

kritikopoulos.jpg

 • Ύδρευση
 • Άρδευση
 • Αποχέτευση
 • Πρωτογενής Τομέας
 • Καταστήματα
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
3. Μαυρίδης Στυλιανός – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας

mavridiss.jpg

 • Τεχνικά Έργα
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
4. Σηφάκης Στυλιανός – Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ρούβα

sifakis.jpg

 • Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
 • Παιδεία
 • Πολιτισμός
 • Αθλητισμός
 • Νεολαία
5. Τσικνάκης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος (Άμισθος)

tsiknakis_kon.jpg

 • Εθελοντισμός
 • Τουριστική Ανάπτυξη
 • Δράσεις Προληπτικής Ιατρικής
 • Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου
 • Παιδικές χαρές
 • Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

 

 

 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Λιοδακάκη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κρητικόπουλος Ιωάννης.
 2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κρητικόπουλου Ιωάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λιοδακάκης Ιωάννης.
 3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μαυρίδη Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σηφάκης Στυλιανός.
 4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σηφάκη Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μαυρίδης Στυλιανός.
 5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λιοδακάκης Ιωάννης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Σηφάκη Στυλιανό.

 

Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA