Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας
 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Μονοπατιών στον Οικισμό Πανασός Δήμου Γόρτυνας».
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης, με αναθεώρηση, προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας».
 3. Έγκριση διενέργειας, τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο με τίτλο: «Ανάπλαση με Πεζοδρόμηση Κεντρικού Άξονα Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 380.456,74 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 4. Έγκριση 5ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και του 2ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής του έργου: «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας».
 5. Ορισμός αρδευτικής περιόδου, καθορισμός αρδευτικών τομέων και αριθμού θέσεων για την πρόσληψη υδρονομικών οργάνων έτους 2024.
 6. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 49/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην Ιερά Μονή Κουδουμά» προϋπολογισμού ποσού 99.650,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) προερχόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Δρόμων εντός Οικισμών Φαραγγιανά - Αποϊνι - Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».
 8. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 9. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθοδοσίες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (738 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA