Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτική Επιτροπή Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας

 1. Λαγουδάκη Εμμανουήλ
 2. Σηφάκη Στυλιανό
 3. Σέγκου-Τσατσάκη Μαρία
 4. Γαρεφαλάκη Αντώνιο
 5. Ξυλούρη Σταύρο
 6. Χατζάκη Τίτο

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γενική Γραμματέα
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει, καθώς και το άρθρο 9 του Ν.5056/23, στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Κατακύρωση Δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην θέση Μαζάς εκτός οικισμού της Κοινότητας Ασημίου Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας.
 2. Έγκριση ή μη του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Άνω Μουλίων Δ. Γόρτυνα»
 3. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τη σύνταξη γνωμοδότησης με τη δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικών δημοτολογίου σε τρίτους.
 4. Έγκριση διενέργειας, τευχών δημοπράτησης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάστσση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Τρυπητών Τ.Κ. Πλατάνου Δ. Γόρτυνας », προϋπολογισμού 60.000,00 € (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021 – 2025»
 5. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού με Νο 3, ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Γόρτυνας για τα έτη 2023-2024».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (130 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA