Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου εντός του αρχαιολογικού χώρου της Δ.Ε. Γόρτυνας
Διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου εντός του αρχαιολογικού χώρου της Δ.Ε. Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

Ο ∆ήµος Γόρτυνας Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου Γόρτυνας της Τοπικής Κοινότητας Αγίων Δέκα, της Δ.Ε. Γόρτυνα του Δήμου Γόρτυνας με την πραγματική κατάσταση που είναι σήμερα (ως έχει) με μειωμένο μίσθωμα με τον όρο ο μισθωτής να αναλάβει το κόστος ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και συγκεκριμένα ενός ακινήτου το οποίο αποτελείται από αποθήκη 6 τμ, μαγαζί 45 τμ, στεγασμένος αύλειος χώρος περίπου 120 τμ και 6 τουαλέτες περίπου 30 τμ.

Η διάρκεια του μισθώματος ορίζεται σε εννέα (9) χρόνια από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού της μίσθωσης με δικαίωμα παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω ανακοινώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση με τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη με αρ. πρωτ. 6935/2019 δικαιολογητικά συμμετοχής σε κλειστό φάκελλο μέχρι τις 10:00 πμ της ημέρας δημοπρασίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει οριστεί με την αριθ. 331/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών.

 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί την 7 Μαίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα Αγίων Δέκα

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) ετησίως ήτοι 750,00 ευρώ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, η οποία θα καλύπτει το 10% του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους ανακαίνισης προ ΦΠΑ. Η εγγύηση μπορεί να είναι εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι αναλυτικοί όροι και δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία μπορούν να αναζητηθούν από το Διαύγεια και από το Δημαρχείο Αγίων Δέκα στο γραφείο της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Γόρτυνας τμήμα εσόδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2892-340325.

 

 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (513 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA