Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασία για το Έργο "Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνα"
Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασία για το Έργο "Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνα" PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας, με εκτιμώμενη συνολική αξία 160.000,00 €.

 

Σχετικά Αρχεία

01 - Διακήριξη- Αρχείο pdf (12,7 ΜΒ)

02 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (155 ΚΒ)

03 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (67 KB)

04 - Προϋπολογισμός -
Αρχείο pdf (85 KB)

05 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργου -
Αρχείο pdf (349 KB)

06 - Οικονομική Προσφορά -
Αρχείο pdf (350 KB)

07 -Τιμολόγιο -
Αρχείο pdf (277 KB)

08- ΤΕΥΔ -
Αρχείο pdf (267KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
Χάρτης Περιοχής
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA