Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προµήθειας Υλικών για Τσιµεντοστρώσεις Δρόµων
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προµήθειας Υλικών για Τσιµεντοστρώσεις Δρόµων PDF Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μαρία Σταµατάκη
Τηλέφωνο: 2892340348
Αγιοι Δέκα 12/08/2014
Αριθµ. Πρωτ: 20428

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής υπ αριθµόν 203/2014 αποφασίστηκε η παραποµπή της προµήθειας υλικών για τσιµεντοστρώσεις δρόµων στο Δηµοτικό Συµβούλιο να αναθέσει µε απευθείας ανάθεση µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης σε προµηθευτή την προµήθεια υλικών για τσιµεντοστρώσεις δρόµων (για την προαναφερόµενη προµήθεια προηγήθηκαν 3 διαγωνισµοί οι οποίοι δεν ανέδειξαν προµηθευτή λόγω του οτι ο προµηθευτής που υπέβαλε προσφορά δεν πληρούσε τους όρους της διακήρυξης.)

Ο Δήµος Γόρτυνας προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης στην προµήθεια υλικών για τσιµεντοστρώσεις δρόµων ποσού 140000€ µε φπα τα 100000 € επιχορηγούνται από το πρόγραµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τα 40000 € είναι από Εσοδα του Δήµου.

Οσοι προµηθευτές επιθυµούν µπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, την Τεχνική καθώς και την οικονοµική Προσφορά τους έως 28/08/2014. Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας υπ αριθµόν 51/2013 µε τα τεύχη των Τεχνικών προδιαγραφών και τον προϋπολογισµό της προµήθειας θα διατίθενται από το γραφείο προµηθειών αρµόδιος υπάλληλος Σταµατάκη Μαρία (τηλέφωνο 2892340348, 6978452611, 2893032336, 6947372322)

Αρχείο Πρόσκλησης

Αρχείο pdf (30 KB)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA