Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Συντήρηση - Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας"
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Συντήρηση - Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας" PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Συντήρηση - Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας , με προϋπολογισμό 50.000,00 €.


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 40.226,42 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 24-7-2020 , το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Άγιοι Δέκα,

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Τζανάκης Μιχαήλ τηλ.: 2892 340341

Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €.

 

Σχετικά Αρχεία

01 - Περιληπτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (100 KB)
02 - Εξώφυλλο - Αρχείο pdf ( 73 KB)
03 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (75 KB)
04 - Διακήρυξη Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (454 KB)
05 - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (385 KB)
06 - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (132 KB)
07 - Προμέτρηση - Αρχείο pdf (142 KB)
08 - Τιμολόγιο Μελέτης - Αρχείο pdf (364 KB)
09 - Έντυπο Προσφοράς  - Αρχείο pdf (113 KB)
10 - ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (299 ΚB) Αρχείο word (194 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA