Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Δασικού Χάρτη
Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Δασικού Χάρτη PDF Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 554/29-1-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών υποθέσεων Ηρακλείου αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης Π.Ε. Ηρακλείου. H ανάρτηση έγινε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι 27η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 16η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη.

 

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
  • Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
  • Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με την ανάλογη Κ.Υ.Α.

 

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

 

Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που υπάγονται στις περιπτώσεις α΄,β΄,γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. 554/29-1-2021 απόφαση της Δ/νσης Δασών περί ανάρτησης δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και υποβολής αντιρρήσεων.

 

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) που βρίσκεται στην οδό Παναγία Μαλεβή, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 έως 15.30 σε όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού κι εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

 

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης, σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

Η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται με την αριθμ. 554/29-1-2021απόφαση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου για την ανάρτηση του δασικού χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου και την υποβολή αντιρρήσεων.

 

Η παρούσα ανακοίνωση μαζί με την αριθμ. 554/29-1-2021απόφαση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας (www.gortyna.gov.gr) και στους χώρους ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας. Τέλος ενημερώθηκαν οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων προκειμένου να το γνωστοποιήσουν στους δημότες των περιοχών τους.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Τσικνάκης Κωνσταντίνος

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf ( 695 KB)
Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.41 MB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA