Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικού Δρόμου Οικισμού Γκαγκάλων Δήμου Γόρτυνας»
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικού Δρόμου Οικισμού Γκαγκάλων Δήμου Γόρτυνας» PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας διακηρύττει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ». Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) με αριθμό θεώρησης 61/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Γόρτυνας, ανέρχεται στο ποσό των246.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Σχετικά Αρχεία

Αναλυτική με ΑΔΑΜ - Αρχείο pdf (1.954 ΚB)
Ε.Σ.Υ. - Αρχείο pdf (1.527 KB)
Έντυπο Οικ. Προσφοράς - Αρχείο pdf (92 KB)
Προκύρηξη ΜΕ ΑΔΑΜ - Αρχείο pdf (1.207 ΚB)
Προμετρήσεις - Αρχείο pdf (1.274 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (1.266 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (772 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (1.245 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (1.654 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (761 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA