Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
2. Κουμιανάκη Γεώργιο
3. Μαυρίδη Στυλιανό
4. Σαβουιδάκη Θεόδωρο
5. Ανδρεαδάκη Μιχαήλ
6. Ξυλούρη Κωνσταντίνο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γόρτυνας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Αγίους Δέκα, την 25η του μηνός Σεπτρμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

  1. Έγκριση παραδοτέων της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Γόρτυνας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (97 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA