Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 19η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 19η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 19η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 09/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023),το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά - Αποϊνι - Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».
2 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
3 Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Διαμορφώσεων Αύλειου Χώρου Γηροκομείου (Κουκουρακειος Οίκος Ευγηρίας) Δ. Γόρτυνας».
4 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
5 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου εντός οικισμού Αγίων Δέκα» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
6 Γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση περίφραξης νεκροταφείου Αμπελούζου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
7 Έγκριση του 3ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Κυρίας & Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Τμημάτων Οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων - Απεσωκαρίου - Βαγιωνιάς Δήμου Γόρτυνας».
8 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
9 Αιτήµατα Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων του ∆ήµου µας για παραχώρηση των γηπέδων ποδοσφαίρου, ως έδρες των ομάδων τους.
10 Παραχώρηση του Δημοτικού γηπέδου Ασημίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασημίου για την διεξαγωγή συναυλίας την 19-8-2023.
11 Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή γηπέδου 5/5 στον οικισμό Νύβριτος» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
12 Κατανομή της χρηματοδότησης έτους 2023, ποσού 47.900,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη εξόδων επισκευής και συντήρησης Σχολικών Κτιρίων.
13 Εισήγηση οικονομικής επιτροπής προς το δημοτικό συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης.
14 «Εκμίσθωση μέρους του δημοτικού ακινήτου στην θέση Χαλέπας της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας και του κτιρίου αυτού».
15 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
16 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
17 Απόφαση για την αντικατάσταση και εκβάθυνση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Σπηλιάρα ή Κατσιπέτη" της Κοινότητας Πλώρας του δήμου μας.
18 Έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Γόρτυνας για το έτος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (428 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA